MOB-versie | Naar grote versie


Voorrang

Hieronder behandelen we een paar regels waarmee veel fouten gemaakt worden.

 

Voorrangsweg

Kruis je met de auto een voorrangsweg of voorrangskruispunt, dan moet je alle bestuurders op die voorrangsweg voorrang geven.

  • Voetgangers: een voetganger is geen bestuurder. Een voetganger heeft op een voorrangsweg geen voorrang op verkeer dat uit de zijwegen komt.

 

Gelijkwaardige kruising

Op kruisingen van gelijkwaardige wegen hebben bestuurders van rechts voorrang.

  • Fietsers: fietsers zijn ook bestuurders. De regel 'rechts heeft voorrang' geldt op gelijkwaardige wegen dus ook voor fietsers die van rechts komen.
  • Voetgangers: een voetganger is geen bestuurder. De regel 'rechts heeft voorrang' geldt niet voor voetgangers. 

 

Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor.
Je rijdt in een auto of op een fiets en je wilt bij een zijweg links- of rechtsaf.

Je moet voorrang geven aan alle verkeer dat rechtdoor gaat op dezelfde weg als de weg waarop jij rijdt. Ook aan voetgangers die rechtdoor lopen op dezelfde weg.

 

In deze gevallen moet de rode pijl voorrang geven aan de blauwe pijl:

 

 

Ook als de blauwe pijl uit de tegengestelde richting komt, moet de rode pijl voorrang geven.

 

 

Dit geldt ook als de weg van de tegemoetkomende weggebruiker onverhard is.

Dit geldt niet als de tegemoetkomende weggebruiker een uitrit of erf verlaat, want zulk verkeer moet aan iedereen voorrang verlenen.

 

Let op: de blauwe pijlen lopen of rijden op DEZELFDE weg als de weg waarop de rode pijl rijdt voordat hij de hoek om gaat.

  • Voetgangers: deze voorrangsregel geldt voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers.
  • Trams zijn een uitzondering: een afbuigende tram moet wél voorrang krijgen van het verkeer dat op dezelfde weg rechtdoor rijdt of loopt. Dus: als de rode pijl een tram is en jij bent de blauwe pijl, dan moet je voorrang geven aan de tram.

 

Voetgangers: wanneer moet je ze voor laten gaan?

Voetgangers zijn wel verkeer (weggebruikers), maar geen bestuurders.

  • Bij de regel 'rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor afslaand verkeer' gaat het ook over voetgangers. Een auto die de hoek om gaat (of de rotonde verlaat), moet voorrang geven aan een voetganger die op diezelfde weg loopt en niet afslaat.
  • Als je een bijzondere manoeuvre uitvoert, een uitrit verlaat of een inrit inrijdt, moet je voetgangers voor laten gaan.
  • Voetgangers op een zebrapad moet je voor laten gaan als ze oversteken of op het punt staan om over te steken.
  • Regels over voorrangswegen gaan over bestuurders, niet over voetgangers. Als je een voorrangsweg nadert en er loopt op het trottoir van die voorrangsweg een voetganger, heeft de voetganger geen voorrang, omdat hij geen bestuurder is.

 

Meer voorrangsregels?

Een lijst van voorrangsregels vind je op Wikipedia.